Święty Ignacy Loyola

Spis treści


  dopowiedzenie
31 lipca 1556, o godzinie 6 rano, po krótkiej chorobie, zgasł Ignacy niemal wśród zajęć. Jeszcze w przededniu śmierci w czasie wieczornego posiłku omawiał z innymi sprawy Towarzystwa.

Ostatnie Kongregacje Generalne Towarzystwa Jezusowego przypominają, że charyzmatem jezuity jest służba wierze i sprawiedliwości; uczulają na solidarność z ludźmi ubogimi. Nie jest to czymś nowym. W napisanych przez Ignacego Konstytucjach wśród prac zakonu wymieniona jest troska o chorych, biednych oraz więźniów. I tutaj Ignacy nie ograniczył się do opracowania założeń teoretycznych. W r. 1541 otworzył w Rzymie sierociniec, w latach 1543 i 1546 - domy dla kobiet zagrożonych nierządem. Jego wielka miłość wynikła z przeżyć nad Cardonerem, a przelana później na karty Konstytucji Towarzystwa Jezusowego, nakazywała mu oprócz łańcucha wykonywanych prac, dzielenie się z ubogimi ostatnim groszem i ostatnim kęsem chleba. Dla tych, którzy wstydzili się przyjmowania jałmużny wynajdywał fikcyjne prace, za które płacił rzetelne wynagrodzenie. Widać czytając Ewangelię, dogłębnie przeżył katechezę o kubku wody i kromce chleba.

Pełen wdzięczności dla Boga i Namiestnika Chrystusowego na ziemi za zatwierdzenie Towarzystwa i Ćwiczeń Duchownych nie przewidywał Ignacy zaszczytu, jaki miał go spotkać po czterech bez mała wiekach, kiedy Pius XI dnia 25 lipca 1922 r. ogłosił go uroczyście patronem wszystkich rekolekcji w Kościele katolickim. Papież pisał następująco w encyklice Summorum Ponficium: "doskonale zdajemy sobie sprawę, że nieszczęścia obecnej chwili stąd płyną przede wszystkim, iż nie ma, kto by rozmyślał w sercu (Jer 12, 11). Rozumiemy też dobrze, że rekolekcje odbyte według przepisów św. Ignacego niezmiernie pomogą do przełamania tych ogromnych trudności, z którymi musi się borykać dzisiejsze społeczeństwo. Z doświadczenia też wiemy, że przeobfite owoce cnót wszelakich i dawniej i teraz dojrzewają tylko w świętym zaciszu rekolekcyjnym, i to nie tylko u osób zakonnych i kapłanów, ale owszem i u ludzi świeckich, a nawet, co na szczególniejszą wzmiankę zasługuje, wśród robotników. Pragniemy tedy, aby zwyczaj odprawiania rekolekcji jak najbardziej się rozszerzał i żeby liczba domów rekolekcyjnych, w których jakby w jakiej szkole doskonałości, wierni zaprawiają się do cnót i zagrzewają do życia doskonałego, aby ta liczba domów coraz bardziej rosła i pomnażała się".

Jan Paweł II zwrócił się w przemówieniu do jezuitów 27 lutego 1982 w następujących słowach:

"W ciągu historii, we wszystkich częściach świata, Towarzystwo Jezusowe było obecne ze swoimi synami porwanymi zapałem, zbrojnymi w cnotę, wyposażonymi w wiedzę oraz wiernymi nakazom ich głowy - Namiestnika Chrystusowego.

Święty Ignacy i jego pierwsi towarzysze oddali siebie do dyspozycji papieża wiążąc się z nim specjalnym ślubem. Ze względu na tę znamienną cnotę waszego Zakonu Kościół oczekuje od Was dostosowania różnorakich form tradycyjnego duszpasterstwa, które i dzisiaj nie straciły na wartości. Spełnicie te oczekiwania zabiegając o odnowę życia duchowego wiernych, wychowując młodzież, formując księży, zakonników i zakonnice, działając na misjach; jest to jednoznaczne z katechizacją, przepowiadaniem słowa Bożego, krzewieniem nauki Chrystusowej, chrześcijańskim przenikaniem w sferę kultury świata, który dąży do podziału i przeciwstawienia nauki wierze. Posługiwaniem kapłańskim we wszystkich autentycznych formach działajcie na rzecz ubogich, uciśnionych, zepchniętych na margines. Nie należy przy tym zapominać o nowych środkach duszpasterskich, z których korzysta współczesne społeczeństwo, jak prasa czy środki masowego przekazu. Towarzystwo powinno udoskonalić dotychczasowy sposób wprzęgania ich w służbę apostolską.

Kościół oczekuje od jezuitów skutecznego udziału we wprowadzaniu w życie uchwał Soboru Watykańskiego II i pragnie by interesowali się oni coraz bardziej ekumenizmem, pogłębianiem kontaktów z religiami niechrześcijańskimi, studiami dotyczącymi zjawiska ateizmu dającego tak wiele do myślenia oraz działaniem na rzecz sprawiedliwości".


Felicjan Paluszkiewicz SJ

 

 

 

 

 

CookiesAccept

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem