dr8  Modlitwa o służbę Bogu:

Słowo Odwieczne, Jednorodzony Synu Boży,
proszę Cię, naucz mnie służyć Ci tak,
jak tego Jesteś godzien.
Naucz mnie dawać, a nie liczyć,
walczyć, a na rany nie zważać,
pracować, a nie szukać spoczynku,
ofiarować się, a nie szukać nagrody innej
prócz poczucia, że spełniam
Twoją Najświętszą wolę. Amen
św. Ignacy Loyola
 
 ...
  Modlitwa do Zbawiciela:
Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.
Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.
Krwi Chrystusowa, napój mnie.
Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.
Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie.
O dobry Jezu, wysłuchaj mnie.
W ranach swoich ukryj mnie.
Nie daj mi z Tobą rozłączyć się.
Od złego wroga obroń mnie.
W godzinę śmierci wezwij mnie.
I każ do siebie zbliżyć się,
Abym z świętymi Twymi chwalił Cię
Na wieki wieków. Amen.

anonimowa modlitwa, która rozpoczyna Ćwiczenia Duchowe
 
 Cierpliwie zaufaj
Przede wszystkim, zaufaj w powolną pracę Boga.
Z natury jesteśmy zbyt niecierpliwi we wszystkim,
by dotrzeć do celu bez zwłoki.
Chcielibyśmy ominąć pośrednie etapy.
Stajemy się niecierpliwi zmierzając ku rzeczom
nowym i nieznanym.
Taka jest zasada postępu,
że nastaje on tylko dzięki
chwilom niepewności,
które się ciągną i dłużą.
Myślę, że tak samo jest z tobą.
Twoje idee dojrzewają stopniowo -
pozwól im wzrastać,
niech nabiorą kształtu,
bez niepotrzebnego pośpiechu.
Nie staraj się nalegać,
jakbyś mógł stać się dzisiaj tym,
kim czas uczyni Cię jutro.
Tylko Bóg może powiedzieć
czym będzie nowy duch,
który stopniowo kształtuje się w tobie.
Uwierz Panu, że Jego dłonie prowadzą cię
i przyjmij lęk przed poczuciem, że trwasz
w zawieszeniu wciąż niedoskonały. Amen.
                                   Pierre Teilhard de Chardin S
 
  Z listu do św. Franciszka Borgiasza:

Osoby, które wychodzą z siebie,
aby przejść w swego Stwórcę i Pana,
żyją w ciągłym skupieniu,
uważności i pocieszeniu wewnętrznym;
widzą bowiem, jak Bóg, nasze Dobro Wieczne,
znajduje się we wszystkich stworzeniach,
dając im istnienie i utrzymując je w sobie
przez swój byt nieskończony
i swoją obecność...
Wiemy też, że tym,
którzy całym sercem miłują Boga i Pana,
wszystko pomaga do większej zasługi
i do większego zjednoczenia w gorącej miłości
ze swoim Stwórcą i Panem,
mimo że stworzenie
często przeszkadza dziełu,
którego Pan pragnie w nim dokonać.

św. Ignacy Loyola
  Modlitwa całkowitego zawierzenia Bogu:
Zabierz, Panie i przyjmij
całą wolność moją,
pamięć moją i rozum,
i wolę mą całą,
cokolwiek mam i posiadam.
Ty mi to wszystko dałeś -
Tobie to, Panie oddaję.
Twoje jest wszystko.
Rozporządzaj tym w pełni
wedle swojej woli.
Daj mi jedynie
miłość twą i łaskę,
albowiem to mi wystarcza. Amen.

modlitwa wieńcząca Ćwiczenia Duchowe
  Modlitwa do Chrystusa

Panie mój, pomóż mi trwać przy Tobie.
Jesteś wcieleniem Bożej miłości,
jesteś wyrazem nieskończonego współczucia Boga,
jesteś widzialnym obrazem świętości Ojca.
Jesteś pięknem, dobrocią, łagodnością, przebaczeniem i miłosierdziem.
W Tobie można wszystko znaleźć.
Po cóż mam więc szukać gdzie indziej i gdzie indziej iść?
Ty masz słowa życia wiecznego, jesteś pokarmem i napojem,
jesteś Drogą, Prawdą i Życiem.
Jesteś światłem, które świeci w ciemnościach,
latarnią na brzegu morza, domem na szczycie wzgórza.
[...]
Tobie chcę dać wszystko, czym jestem.
Chcę być szczodry, a nie skąpy,
pragnę Ci ofiarować wszystko - wszystko co mam
co myślę, co robię i co czuję.
To wszystko jest Twoje, Panie
Proszę, przyjmij to i uczyń w pełni Twoim, Amen.

H. M. Nouwen, Wołanie o miłosierdzie

CookiesAccept

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem