Jan Paweł II - łaska

-------------------------------------------

Jan Paweł II powiedział w Częstochowie: "Macie być świadkami wiernymi i odważnymi tych "wielkich rzeczy" w waszych środowiskach, wśród rówieśników, we wszystkich okolicznościach życia. Sam bowiem "Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi" (Rz 8,16).

Prawie 27 lat pontyfikatu Jana Pawła II, to część naszego życia, naszego dojrzewania w wierze w Jezusa Chrystusa.
Jesteśmy i byliśmy świadkami niezwykłych rzeczy.
Potrzeba serca, potrzeba chwili przynagla nas często do dzielenia się z innymi swoimi refleksjami, świadectwem, wspomnieniem, jak Jan Paweł II prowadził i prowadzi nas do Chrystusa.

Pragniemy, aby w tym serwisie również była możliwość dzielenia się naszą wiarą.

 

   27 kwietnia 2014 - Kanonizacja Jana Pawła II

Święty Janie Pawle II

módl się za nami

1 maja 2011- Beatyfikacja Jana Pawła II

 

Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca (J 14,1-9).

Żyjemy w czasach, kiedy Bóg dał nam tę łaskę, aby słowa Jezusa mogły się spełnić. Na nasze trudne czasy dostaliśmy człowieka, który pokazał nam Ojca. Uczynił to całym sobą samemu stając się ojcem wielu poprzez żywą wiarę, którą przyjął i ugruntował w sobie. To wielkie wyzwanie dla nas, byśmy przezwyciężali wszelkie trudności i przeszkody na drodze miłości. Byśmy wbrew wszystkiemu decydowali się, tak jak Jan Paweł II, nieść nadzieję, dobroć i miłość wszystkim, którzy jej potrzebują. Jan Paweł II pokazał nam, że ta misja nie jest niemożliwa do spełnienia. Pokazał nam, że możemy tak żyć, bo przecież wszystko możemy w Tym, który nas umacnia.

 

Poznać Jezusa

  Dariusz Michalski SJ

Wtedy oczy im się otworzyły i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu (Łk 24, 31)
[...]  Czy rozumiecie, co wam uczyniłem - pyta Jezus uczniów w Wieczerniku po umyciu im nóg. Czy rozumiemy, co Bóg nam uczynił przez osobę Jana Pawła II? Czy rozumiemy, że dał nam siebie w jego osobie i w jego słowach, w postawie służby i uniżenia? Czy to nam wystarcza by się nawrócić, czy chcemy czekać na innego proroka?

Więcej...

Jesteśmy

Danuta Piskorska 

Jesteśmy świadkami

Czyż nie pałały nam serca, gdy mówił nam o Miłości? 

... Uklękliśmy przed Papieżem a On mówił nam o miłości i odpowiedzialności. To była katecheza, pełna treści, przedstawiająca istotę małżeństwa.

Szczecin, 8.04.2005 r.
Więcej...

Szukajcie, czuwajcie

 F. B. Sokrateski
papa00Szukajcie ...      Nie lękajcie się ...    Ja jestem z wami aż po wszystkie dni do skończenia świata

To słowa Jezusa, których nas nauczał Wielki Papież. Totus Tuus zwykł modlić się do Marii Matki Chrystusa i naszej, którą nam oddał Jezus na krzyżu, a Ojciec Święty oddawał nas Jej i nadal poleca. Patrzę na naszą energię duchową i lękam się czy jej nie zmarnujemy. Wreszcie lepszy jest program telewizyjny - wreszcie uczy, ale nie brak w nim głosów naszych wypaczonych sumień, które już próbują skierować tę energię na swoje ślepe koleiny. Żałoba, łzy, gesty, uroczystości - tak, ale czy na tym koniec... Czy tak żył ten świadek Chrystusa?
 Kraków, 4.04.2005 r.    

Więcej ...

 * * *

Dzieci

Jeśli nie staniecie się jako dzieci (Mt 18,3)

Trwać  i   być   jak dziecko

Habemus Papam. Cieszę się, że to właśnie ten. Płaczę ze wzruszenia, ale coś nagle we mnie pęka, gdy na balkon wychodzi Benedykt XVI. Bo w tym momencie definitywnie skończył się dla mnie poprzedni pontyfikat. Dociera do mnie, że naprawdę już nigdy tutaj nie zobaczę Ojca Świętego Jana Pawła II. Już nigdy. Wraca mi w pamięci tamte wyjście na balkon, tamte habemus.

        Ewa ze Szczecina

Więcej ...


W sieci

ARTYKUŁY  W  SIECI 

Czuwam - to znaczy czuję się odpowiedzialny
za to wielkie, wspólne dziedzictwo,
któremu na imię Polska.
To imię nas wszystkich określa,
To imię nas wszystkich zobowiązuje,
To imię nas wszystkich kosztuje.

                                       Jan Paweł II

Więcej...

Powrót do LEKTUR

CookiesAccept

UWAGA! Serwis używa cookies.

Brak zmian ustawień przeglądarki oznacza zgodę.

Zrozumiałem